Referat fra Generalforsamling 2014

Billede fra generalforsamlingen 2014

Billede fra generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 24.april 2014

 afholdt i keramik-lokalet.

Tilstede var: Jeanne, Else, Lis, Torben, Sven Aage, Birgit, Grethe, Birthe, Christa, Lena,

Hanne J., Bjarne, og Inger.

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

          Til dirigent og referent valgtes Sven Aage. Stemmetællere blev ikke valgt.

 

Formandens beretning:

          Grethe omtale et spændende foredrag af Dyrlægen med metaldetekteren,

          som fandt den lille Odin-figur fra oldtiden.

          Endvidere omtalte Grethe nogle tidligere problemer med åbning af lokalerne

          torsdag kl. 15, men det problem skulle nu være løst ved tildeling af nøgler

          til 3 personer. (Grethe, Lis og Birthe.)

 

Årsregnskab 2013/14:

          Ved en fejl var der ikke blevet udarbejdet årsregnskab for 2013/14.

          Sven Aage fik overdraget regnskabsmaterialet og lovede at udarbejde det

          manglende årsregnskab 2013/14.

 

Budgetforslag for 2014/15:

          Sven Aage havde i 11. time udarbejdet et budgetforslag for 2014/15 på grundlag

          af gammelt kendskab til regnskaberne og hvad han havde hørt i krogene.

          Forventet 26 betalende medlemmer, max 7.000 kr til nykøb og reparationer

          og max 3.900 kr til administration. Det giver et underskud på 400 kr. for 2013/14.

          Godkendt. Ingen stemte imod, men 1 stemte blankt.

 

Forslag og nye ajourførte  vedtægter:

          Vedtægtsforslaget var gennemarbejdet og godkendt på et tidligere bestyrelsesmøde.

          Vedtægtsforslaget var desværre ikke rundsendt til medlemmerne (hvad det burde

have været) sammen med indkaldelsen. Men den 24/4.2014 blev de nye vedtægter mailet rund til medlemmerne og delt ud til mødedeltagerne.

De nye vedtægter blev gennemgået og godkendt med nogle ganske få redaktionelle

ændringer. Torben lovede at de nye vedtægter vil være at finde på vores  hjemmeside.

Godkendt.

 

Valg til bestyrelsen:

          Grethe genvalgt som formand med stor applaus. 2 år`s foreningstjeneste.

          Birthe (næstformand) blev valgt sidste år, så hun skal kun side inde 1 år mere.

          Else og Torben valgt for 2 år og Hanne H. valgt for 1 år.

         Til suppleant valgtes Jeanne.

          Bilagskontrollant blev Vagn, som havde givet tilsagn hertil, hvis ingen andre ville.

 

Fastsættelse af kontingent for 2014/15:

          Blev godkendt sammen med budgettet til 400 kr. årligt.

 

 

 

 

 

Eventuelt:

          Der blev foreslået en udflugt til Anne Rolsteds Stentøjsudstilling. Stor interesse.

          Vi skal bevare bredden i vore aktiviteter.

          Vi skal huske at værdsætte samværdet på vore torsdage.

          Bestyrelsen bør udarbejde en mere klar strategi for foreningen, og der igennem

          redegøre for vore værdier og måske derved skaffe nye medlemmer.

          Gerne flere temaaftener.

 

Roskilde den 24.april 2014 kl. 22.45

Sven Aage

dirigent  

            

Print Friendly, PDF & Email