Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016
DET KREATIVE VÆRKSTED

Afholdt d. 28.04.2016 kl. 17:00, Keramikværkstedet, Tjørnegårdsskolen.

Antal deltagere: 16

Referat:
Formanden sagde velkommen til de fremmødte.

 1. Valg af dirigent og referent:
  Dirigent:
  Torben; Har konstateret at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt

Referent: Christa

Formandens beretning:
Der er kommet nye medlemmer. Der ud over er ikke sket noget ekstra ordinært.
Beretningen blev vedtaget

 1. Regnskab:

Hanne gennemgik regnskabet
Mht. opstart af metalsmelte udstyr, har vi overskredet budgettet med kr. 3785,57 i sølvværkstedet samt en anelse overskredet i keramikken.
Regnskabet er vedtaget

 1. Budget 2016-2017:

Hanne gennemgik budgettet og der er følgende kommentarer:
Else: Ovnen holder ikke evigt – vi skal finde ud af om hvem der skal betale det. Der forslås en slagplan for hvad vi gør når den ikke virker længere.

 • Peder: Metal værkstedet er skolen ved at nedlægge – så vi bør revidere hjemmesiden. Bestyrelsen skal henvende sig om hvad meningen er? Torben henvender til inspektøren ang. dette.
 • Hvad er egentlig kommunikationsvejen til skolen? Skoleinspektøren
 • Bestyrelsen vil invitere inspektøren til en rundgang i de aktiviteter som klubben har.

Budgettet er vedtaget.

Kontingent: pt er det 400,- /hel periode. Det videreføres (med mulighed for ½årlige kontingent på 200,-)

 1. Forslag:

Frituregryde så vi kan lave hornarbejde: ca. 200,- vedtaget.

 1. Valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Torben og Else er genvalgt.

Bestyrelsen består nu af:

Formand:
Grethe Tange, på valg 2018.

Bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand:
Birthe Jeppesen, på valg 2017
Kasserer:
Hanne Hammerum, på valg 2017
Else Nielsen, på valg 2018
Torben Höyer-Andersen, på valg 2017

Suppleant:
Jeanne Gundberg, på valg 2018

Intern revisor: Vagn Hansen

 1. Evt.
  Vagn ønsker at vi får vedtægterne ud til alle medlemmer; Torben gør opmærksom på at de ligger på hjemmesiden.

Marlene ønsker at vi prøver nye ler og andre glasure end dem der er nu: Hanne forslår at der lavet en liste over tid, hvilken kan bruges når der er en glasur der slipper op.

Peder: Rengøring – vil det være en ide at spørge skolen om vi kan få rengjort spånsugeren. Den bliver heller ikke ordnet pt.

Inger: Var det en ide at der var et par medlemmer som var ”vejledere” til de forskellige værksteder? Formaliseres af bestyrelsen.

Der er ønske om at det bliver lagt ind på hjemmesiden.

 

01-05-2016 Christa Persson

Print Friendly, PDF & Email