Generalforsamling 2014

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling!!!!!!!!!!

Generalforsamling i Kreativt Værksted
24.april 2014 kl 17.00

i keramiklokalet.
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §7.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Forelæggelse af årsregnskabet 2013/14 
  4. Budgetforslag for 2014/15 
  5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ajourføring af vedtægterne

  1. Valg af formand, bestyrelsesmedl., suppleanter, bilagskontrollant. 
  2. Fastsættelse af kontingent 2014/15 
  3. Eventuelt

 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde
Senest den 17.april 2014. 

 
I lighed med tidligere vil der være spisning og hyggeligt samvær fra kl 19.00.

Print Friendly, PDF & Email