Budgetudkast

penge1

TJØRNEGÅRDSSKOLENS KULTURCENTER.

Budgetudkast I 2014/2015. 

……..

 

                                                                                   Budget    Budget(Regnsk)

                                                                                  2014/15  2013/14(2012/13)

Indtægter:                                                                                                 

Kontingenter fra 26 medlemmer a400,- ………..        10.400    12.400    10.400

                                                                                    10.400    12.400    10.400

 

Udgifter til temadage …………………………….                0             0         387

 

Reparationer og udskiftninger i afdelingerne:

Samlede udgifter på alle afdelinger ………………       -7.000     -9.000     -4.875

 

Administrationsudgifter:

Kontingent Kulturelt Samråd ……………………          -500            -0            -0

Kontorartikler, porto og gebyrer ………………..       -1.000     -2.000     -1.759

Telefon- og edb-godtgørelser …………………..             -500        -500            -0

Edbtiltag, ny flot hjemmeside i 2012/13…………          -500            -0         -750

Generalforsamling, møder, kaffe  ………………            -900        -400            -0

Gaver og blomster ………………………………            -500        -500        -691

                                                                                           -3.900-3.400   -3.200

Underskud 2014/15 ellers overskud …………………….-400      100      2.712                                                                                                                                                             =====    =====      ====

 

Kassebeholdning ultimo ……………………….         24.130    24.530    24.430

 

 

 

 

 

 

Roskilde den 24/4.2014.

Sven Aage Gam

 

Print Friendly, PDF & Email